„DE OPTIMO SENATORE" CZYLI MIĘDZYNARODOWA KARIERA DZIEŁA PEWNEGO POZNAŃSKIEGO BISKUPA