MARCIN KASPRZAK I RÓŻA LUKSEMBURG, CZYLI SOCJALIŚCI W DZIEWIĘTNASTOWIECZNYM POZNANIU