KS. JÓZEF ROGALIŃSKI I STARANIA O UNIWERSYTET W OSIEMNASTOWIECZNYM POZNANIU