ZANIM POWSTAŁY TARGI POZNAŃSKIE, CZYLI WYSTAWA WSCHONIONIEMIECKA W 1911 ROKU