MOSKWA 2017. PIEKIELNY MISTYCYZM I GALERIA TRIETIAKOWSKA