KLEMENTYNA ŚLIWIŃSKA - PIONIERKA POLSKIEGO AUTOMOBILIZMU