MALTANKA, CZYLI HISTORIA NIEZWYKŁEJ POZNAŃSKIEJ KOLEJKI