Tele Magic 2

KAISERGARTEN, CZYLI NIEZWYKŁY POZNAŃSKI TEATR VARIETE