JAK POWSTAŁO AUTO DLA ROLNIKA, CZYLI HISTORIA TARPANA