NIE JEST RABINEM, NIE ZNA HEBRAJSKIEGO I NIE POCHODZI Z IZRAELA?