W WOLNYM MIEŚCIE POZNANIU JEST MIEJSCE NA FIGURĘ CHRYSTUSA. ALE POD JEDNYM WARUNKIEM.