KONTROWERSJE WOKÓŁ POMNIKA WDZIĘCZNOŚCI, CZYLI HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ