K.KRETKOWSKA: ZA NIEWŁAŚCIWE UWAŻAM POSŁUGIWANIE SIĘ ROCZNICĄ 13 GRUDNIA DO PROWADZENIA SPORU POLITYCZNEGO Z AKTUALNIE RZĄDZĄCYMI