REFORMA OŚWIATY - LIST PREZYDENTA DO RODZICÓW UCZNIÓW I DYREKTORÓW OŚWIATY