Tele Magic 2

DOBRY ZNAK W KOŚCIELE. POZNAŃSKIM, A MOŻE NIE TYLKO...