PRZEMÓWIENIE Z OKAZJI 73. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA OKUPACJI NIEMIECKIEJ I WALK O POZNAŃ