62. ROCZNICA CZERWCA '56 - PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA