Tele Magic 2

NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI?