ZWIĄZEK PARTNERSKI KOŃCZY SIĘ GDY ZACZYNA MAŁŻEŃSTWO