GIS: REKOMENDUJEMY ODWOŁANIE WSZYSTKICH IMPREZ MASOWYCH POWYŻEJ 1000 OSÓB W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH