KSIĘŻA PRZYPOMINAJĄ O OGRANICZENIU LICZBY WIERNYCH PODCZAS MSZY