JAKIE USŁUGI OFERUJE MIASTO SENIOROM W TRAKCIE KORONAWIRUSA?