SPORTOWCY PORADZĄ SOBIE Z WIELOMA ASPEKTAMI PANDEMII W SKUTECZNIEJSZY SPOSÓB