JEDNA TRZECIA RODZICÓW OBAWIA SIĘ, ŻE W SZKOLE DZIECKO ZAKAZI SIĘ KORONAWIRUSEM