ŁAWECZKI DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI STANĘŁY W POZNANIU