W TYM ROKU W POZNANIU NIE BĘDZIE ORSZAKU TRZECH KRÓLI