JAKIE ZNACZENIA DLA ŻYCIA NA ZIEMII MAJĄ CZARNE DZIURY?