KONCERTY NAD RUSAŁKĄ. SPECJALNA POMOC DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH.