KONCERT MEZO I INNE ATRAKCJE CZEKAJĄ NA JARMARKU ŚWIĄTECZNYM