ZAWILGOCONY BUDYNEK. CZYM SKUTKUJE NIEOSUSZENIE MURÓW?