FUNDAMENTEM TRAKTU KRÓLEWSKO-CESARSKIEGO MA BYĆ OPOWIEŚĆ