ŚLEDZIK, OSTATKI, KUSAK - W ZALEŻNOŚCI OD REGIONU. W POZNAŃSKIM TO PODKOZIOŁEK