M.KOSTASZUK O FESTIWALU SPRING BREAK, ODEJŚCIU TRANSATLANTYKU I INNYCH WYDARZENIACH KULTURALNYCH W POZNANIU