SAE AERODESIGN POZNAŃ: OSTATNIE CHWILE PRZED ZAWODAMI