W.MAZOLEWSKI: OPRÓCZ GRYZIENIA I KOPANIA W JAJA ROBIMY WSZYSTKO!