TEN TYP MES: „ILE MOŻNA SIĘ PAŁOWAĆ NAD WSPÓŁPRACĄ WAŁĘSY?”