MAREK DYJAK: TĘSKNOTY ZA MATKĄ NIE WOLNO SIĘ WSTYDZIĆ!