CHCĄ WYEKSPONOWAĆ POZOSTAŁOŚCI KOLEGIATY ŚW. MARII MAGDALENY