PRACE ARCHEOLOGICZNE NA PLACU KOLEGIACKIM. „BADANIA ODSŁANIAJĄ TAJEMNICE”