W POZNANIU PREMIERA SZTUKI O…JAROSŁAWIE KACZYŃSKIM