W WEEKEND RUSZA BETLEJEM POZNAŃSKIE NA STARY RYNKU