KATY PERRY W POZNANIU? „KONCERT NA ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”