NAJSTARSZY KOŚCIÓŁ I CENNE ZABYTKI. MOŻLIWOŚĆ WYJĄTKOWEGO ZWIEDZANIA