WYSOKIE MIEJSCE W RANKINGU DLA POZNAŃSKIEGO BETLEJEM