ZAJĘCIA ANTYDYSKRYMINACYJNE W SZKOŁACH JUŻ PO FERIACH