ASTRONAUCI, ZEPPELINY I WIELKA PŁYTA. CZYLI TAJEMNICE WINOGRAD