JAK POZNANIOWI PRZYSŁUŻYŁ SIĘ PIERWSZY WŁODARZ MIASTA PO ZABORACH?