F.STERCZEWSKI: DLA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ DRZEWO JEST ŹRÓDŁEM PROBLEMÓW