PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POZNANIU UCHWALONY