SZKOŁA NIE UCZY KREATYWNOŚCI TYLKO PROMUJE ZASADĘ WKUJ I ZAPOMNIJ?